Handleiding voor Begeleiders en Coaches

Algemene richtlijnen (voor alle begeleiders, coaches, clubverantwoordelijken BK, begeleider VSB Beker en delegatieleiders) vind je bij de Vlaamse Schermbond: (zoeken maar)

Bij ons komen daar nog volgende zaken bovenop:

 • schermers voor wie het betreffende tornooi nuttig is aanzetten tot deelname, en tot inschrijving op de wiki
 • na afloop kosten indien bij de club (zie http://confrerie.be/intern voor richtlijnen - maak het wachtwoord niet publiek; als je het niet kent en wel nodig hebt, vraag het op bij Olivier)
 • onmiddellijk na afloop feedback geven aan onze persverantwoordelijke Kathleen
 • opvolgen invulling benodigde scheidsrechters
 • verificatie inschrijvingen bij organisator (nadat ze door KBFS of wapenkapitein gedaan zijn); dat kan makkelijk via de juiste website
 • organisatie van de verplaatsing (boeking busje, verdeling reizigers over auto's checken, ...)
 • zorgen dat alle nodige informatie op de wiki beschikbaar is
 • afspraken maken onder de verschillende aanwezige coaches, ouders en andere begeleiders
 • controleer of kleine sabels nodig zijn voor het tornooi; meenemen of laten meenemen door schermers indien van toepassing
 • je telefoonnummer doorgeven aan de ouders die thuisblijven, zodat je bereikbaar bent in geval van nood
 • telefoonnummer van ouders in je telefoon stoppen, zodat je hen kan bereiken in geval van nood
 • instructies aan en controle van elke schermer dat ze attest bij zich hebben dat ze onder jouw verantwoordelijkheid vallen
 • wedstrijden (laten) filmen voor latere review