Administratie

Aanvraag lidmaatschap

Indien je nog geen lid bent, en geïnteresseerd om te beginnen schermen, vul dit formulier in of stuur een e-mail naar info@confrerie.be; laat weten welke leeftijd je hebt en of je al ervaring hebt met de schermsport. Je zal daarna door de club gecontacteerd worden.

Nieuwe leden beginnen best bij aanvang van het seizoen in september. De trainingsuren voor de verschillende wapens en leeftijdsgroepen kan je op de website raadplegen. Je kan bij ons vanaf 7-jarige leeftijd leren schermen (kleuterschermen vanaf 4 jaar), een maximumleeftijd is er niet. Om van je schermavontuur een succes te maken, kan je best minstens 1 maal per week komen schermen.

Voor aanvang van het seizoen, in de tweede helft van de maand augustus, houden we een opendeur voormiddag waar geïnteresseerde volwassenen en jongeren met hun ouders, met de schermsport, de Sint-Michielsgilde en onze schermmeesters en trainers kennis kunnen maken.

Een of tweemaal per jaar organiseren we ook gratis scherminitiaties; deze worden op onze website en facebookpagina aangekondigd.

Schermlicentie

Zoals in alle sportdisciplines is ook in de schermwereld een vergunning (of licentie) vereist van de overkoepelende federatie om de sport te mogen beoefenen. Deze vergunning omvat ook een verzekering tegen ongevallen tijdens of op weg naar/van de training of competitie, en is dus een essentieel onderdeel van het lidmaatschap. 

Onze overkoepelende federatie is de Vlaamse Schermbond vzw (V.S.B.). (www.vlaamseschermbond.be), die samen met de Ligue Francophone des Cercles d’Escrime de Belgique, de Koninklijke Belgische Federatie van Schermkringen vormt (K.B.F.S.). Alle nieuwe schermers dienen éénmalig een “Aansluitingsformulier Vlaamse Schermbond” in te vullen (zie hieronder).

Er bestaan verschillende soorten licenties, die elk 1 jaar (schermseizoen) geldig zijn:

De nationale licentie

Deze licentie bevestigt het lidmaatschap van de schermer bij zijn club, en geeft hem/haar het recht om deel te nemen aan nationale en internationale wedstrijden, uitgezonderd de wereldbeker A-tornooien.

De clublicentie

Deze licentie kan enkel aangevraagd worden voor het eerste jaar dat een schermer aansluit bij een club, en laat hem/haar toe om binnen de club deel te nemen aan clubwedstrijden. Zij is dus maar voor 1 jaar geldig, en vanaf het 2e jaar moet men een nationale licentie aanvragen.

De FIE licentie

Dit is een internationale schermlicentie, bestemd voor schermers die willen deelnemen aan wereldbeker A-tornooien. Deze licentie wordt via de Vlaamse Schermbond aangevraagd bij de F.I.E. (Fédération Internationale d’Escrime: www.fie.ch). Zie ook FIE Licentie.

De CEE/EFC licentie

De CEE of EFC (Confédération Européenne d’Escrime of European Fencing Confederation – www.eurofencing.info) heeft sedert het seizoen 2011-2012 eveneens een licentie ingevoerd. Deze licentie is nodig voor de schermers (cadetten, junioren, en onder 23 jaar) die willen deelnemen aan het CEE-EFC circuit voor deze leeftijdscategorieën.

Ledeninformatiefiche

Als kandidaat-lid zal je gevraagd worden om dit formulier in te vullen en te bezorgen aan onze griffier. Op deze manier hebben wij als club de nodige gegevens om oa. je verzekering en schermvergunning in orde te brengen.

Medisch attest

Het medisch attest is noodzakelijk om een licentie te kunnen krijgen (zie verder). Het is verplicht jaarlijks in te dienen tijdens de maand september voor volgende personen:

Schermers jonger dan 14 en ouder dan 55 jaar moeten dit attest om het jaar indienen. 

Schermers tussen 14 en 55 jaar dienen eens om de 5 jaar een medisch attest in te dienen, eveneens tijdens de maand september

Alle medische attesten moeten opgestuurd of afgeleverd worden bij de griffier van de Gilde, Roger Antonis. Gelieve geen attesten aan iemand anders te geven. Hier kan je het medisch attest terugvinden.

Verzekering

Elke schermer die vergund is bij de Vlaamse Schermbond is gedekt door een verzekering voor lichamelijke ongevallen. De verzekering geldt voor ongevallen die zich voordoen

Je vindt de polissen (voor de geïnteresseerde lezer), maar vooral ook het aangifteformulier ongevallen hier, onder de kolom verzekering.

Als zich een ongeval voordoet, laat dan zo spoedig mogelijk en zeker binnen 8 dagen het formulier invullen door een verantwoordelijke van de club en door je arts.

Lidgeld

Begin september stuurt de schatbewaarder naar alle bestaande leden een uitnodiging ter betaling van het lidgeld. Deze betaling moet binnen zijn ten laatste op 25 september. Tegen die tijd moeten ook de attesten van medische sportkeuring op het secretariaat van de gilde binnen zijn, zodat tegen 1 oktober, begin van het seizoen voor de VSB, de nieuwe schermlicenties kunnen aangevraagd worden. 

Geïnteresseerden kunnen in september enkele proeflessen volgen, alvorens zich als kandidaat lid aan te melden. Indien je lid wil worden, laat je dit weten aan je trainer, die dit doorgeeft aan bestuur en wapenkapitein. Daarna ontvang je een e-mail voor het lidgeld, samen met de formulieren “Medische Sportkeuring” en “Aansluitingsformulier Vlaamse Schermbond”.  

Ledenadministratie & Tornooi inschrijvingen

Lees hier meer over het Ophardt systeem.