Start to Fence

Deze pagina heeft tot doel een introductie te geven over het sabelschermen in de Sint-Michielsgilde.

Jongeren die sabel beginnen te schermen, en hun ouders, worden typisch wel een beetje in het diepe gegooid. We vliegen er onmiddellijk in met de lessen/trainingen, en geven niet altijd even veel uitleg van in het begin. Tijdens een jaarlijkse vergadering leggen we wel uit wat onze aanpak is, maar om van die vergadering af te weten en/of er naartoe te (durven?) komen, moet je vaak al een beetje weten hoe het allemaal werkt en hoe je op de hoogte blijft.

Schermseizoen

In de Sint-Michielsgilde loopt het schermseizoen van 1 september tot en met 31 augustus van het daaropvolgende jaar. Voor de Vlaamse Schermbond en de F.I.E. loopt het seizoen van 1 oktober tot en met 30 september. 

Visie en praktijk van de sabelwerking van de Sint-Michielsgilde

De Sint-Michielsgilde is de oudste schermclub van de wereld, en de grootste van België. Op sabel en op degen boeken wij zowel nationaal als internationaal zeer mooie resultaten. Wij zijn een sterke club met sterke schermers en we zijn nogal competitief ingesteld. Maar dit wil niet zeggen dat je als recreatieve schermer of in een andere ondersteunende rol geen plek hebt bij ons. 

Onze doelstellingen

Jaarlijks houden wij een sabelmeeting (vroeger algemene sabelvergadering) waarop alle schermers en ouders uitgenodigd zijn, om de doelstellingen en de resultaten te evalueren en het komende seizoen te plannen.

Wat kunnen de sabelschermers krijgen en wat kunnen zij geven?

In de praktijk vertalen onze visie en onze doelstellingen zich naar activiteiten die behoorlijk uitgebreid zijn:

De lessen of trainingen worden gegeven door gediplomeerde trainers, die zich voortdurend blijven bekwamen in hun vak. De werking wordt regelmatig geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. De trainers trachten zoveel mogelijk te voorzien in begeleiding bij wedstrijden. Voor schermers die zich willen engageren om een hoger niveau te bereiken, worden extra inspanningen gedaan.

Daar staat tegenover dat de schermers en hun ouders aangemoedigd worden om zelf hun steentje bij te dragen bij onze werking. In onze opleiding zit het vormen van nieuwe trainers, scheidsrechters, organisatoren geïntegreerd. Wij hopen dat de meeste schermers ons in één van die hoedanigheden structureel kunnen helpen.

Ontwikkeling van een schermer

Een boutade die vaak gebruikt wordt, is dat het tien jaar duurt om een goede schermer op te leiden. Met de structuur die we nu bij ons hebben, is het realistisch om een normaal getalenteerde jongere inderdaad tot een goed tot zeer goed internationaal niveau te brengen als schermer.

Schermen is een sport waar een veelzijdige persoon het best tot zijn recht komt. Je moet namelijk:

Afhankelijk van de sportieve en intellectuele basis die een jongere heeft op het moment dat hij/zij met schermen begint, onder meer afhankelijk van de leeftijd, en van de trainingsfrequentie en -intensiteit die hij/zij aan de dag kan leggen, kan een beginnende schermer op een paar jaar tijd klaar zijn om mee te draaien met de Belgische top van zijn leeftijdscategorie, en nog een paar jaar later klaar zijn om hetzelfde te doen op internationaal niveau.

Met voldoende regelmatige training vanaf het begin, volstaan een paar jaar ook om een schermer tot een voldoende niveau te brengen opdat hij/zij op een leuke en zinvolle manier op recreatieve basis kan gaan schermen. Dat houdt in dat hij/zij dan minder regelmatig kan deelnemen aan trainingen of wedstrijden en dat toch nog op een goede manier zal kunnen doen. Je kan dan bij wijze van spreken één keer op een jaar eens gaan schermen, zonder bang te moeten zijn dat je van de piste zal geveegd worden. 't Is als rijden met de fiets: je verleert het niet. Maar om dat niveau te halen, moet je wel een paar jaar zeer regelmatig trainen. Dat geldt zeker voor jongeren.

Als je niet recreatief, maar wel competitief op hoog niveau wil geraken, moet de trainingsfrequentie en -intensiteit opgevoerd worden. Bij de cadetten (14-16 jaar) is het allemaal nog niet zo moeilijk, bij de junioren (17-19 jaar) gaat het al een heel stuk sneller en volmaakter, bij de senioren (20 jaar en ouder) ligt de lat erg hoog. We zien dat bij elke overgang naar een hogere leeftijdscategorie een hele stap gezet moet worden om qua niveau terug aan te pikken.

Op topniveau geraken is niet iedereen gegeven. Dat hoeft ook niet natuurlijk. Weet wel dat in het schermen heel veel mogelijk is. Omdat je heel veelzijdig moet zijn, kan je aspecten waar je net wat minder in bent compenseren door andere zaken waar je wel top in bent.

Verantwoordelijkheden

Het respect dat we voor elkaar en voor onze doelstellingen moeten tonen, brengt een aantal verantwoordelijkheden met zich mee die we bij onze activiteiten voor ogen moeten houden: