Vrijwilligers

Een vzw kan niet bestaan zonder zijn vrijwilligers. Ook onze gilde doet veel beroep op vrijwilligers, en deze zijn er in verschillende soorten. 


Een trainer is technisch gezien geen vrijwilliger, daar deze betaald wordt voor het training geven, maar we nemen hem toch op in dit overzicht.

Hieronder een opsomming van de vele taken waarvoor we binnen de club mensen nodig hebben: