Structuur van de gilde

Lid zijn van onze schermgilde kan op verschillende manieren. Het is niet omdat je lid bent geworden als schermer, dat er verwacht wordt dat je internationale competities gaat schermen. Iedereen moet zijn plekje binnen de organisatie vinden, dit kan als competitieve schermer, maar ook als recreatieve schermer, wapenkapitein, scheidsrechter, trainer en nog veel meer. Op de pagina over vrijwilligers krijg je alvast een idee van alles wat er toch binnen onze organisatie moet gebeuren. Hieronder krijg je dan weer een overzicht van onze organisatiestructuur, die opgebouwd is uit verscheidene comités.

De Sint-Michielsgilde is een V.Z.W. die bestuurd wordt door de Eed (Raad van bestuur). Aan het hoofd staat de Euverdeken (Voorzitter), bijgestaan door de Deken (Ondervoorzitter), de Schatbewaarder (Penningmeester) en de Griffier (Secretaris). Verder zijn er een aantal Proviseerders (Bestuursleden). In totaal maken een twintigtal mensen deel uit van de Eed.

Binnen de Eed is er een Directiecomité, het dagelijks bestuur van de vereniging.

In de Sint-Michielsgilde is er ook een sportcomité, waar de sportieve aspecten worden besproken, een ouder- en feestcomité dat verantwoordelijk is voor de organisatie van extrasportieve activiteiten en feestelijkheden, een historisch comité dat zich bezighoudt met het patrimonium, het museum en de geschiedenis van onze gilde, en een sponsorcomité. Het organigram van de gilde is ook te raadplegen in de schermzaal.

Directiecomité & Eed

De Sint-Michielsgilde is een V.Z.W. die bestuurd wordt door de Eed (Raad van bestuur). Aan het hoofd staat de Euverdeken (Voorzitter), bijgestaan door de Deken (Ondervoorzitter), de Schatbewaarder (Penningmeester) en de Griffier (Secretaris). Verder zijn er een aantal Proviseerders (Bestuursleden). In totaal maken een twintigtal mensen deel uit van de Eed.

Binnen de Eed is er een Directiecomité, het dagelijks bestuur van de vereniging.

 • Didier Goeminne (Euverdeken)
 • Jeremy Declercq (Deken)
 • Roger Antonis (Griffier)
 • Eric Bauwelinck (Schatbewaarder)
 • Proviseerders: Olivier Antonis, Kathleen Kets, Frederiek Troubleyn, Patricia De Trog - Stevens, Luc Gevaert, Stefan Meersseman, Yoeri Van Laecke, Seppe van Holsbeke, Bernard Dhooghe, Jean-Marc, Albert De Groote

Sportcomité

Hier worden de sportieve aspecten van de gilde besproken.

 • Manon Bloch (voorzitter & wapenkapitein sabel)
 • Roger Antonis (vertegenwoordiger eed & directiecomité)
 • Jeremy Declercq (vertegenwoordiger eed & directiecomité)
 • Maxime Baekelandt (wapenkapitein degen)
 • Laurent Ghijs (wapenkapitein floret)
 • Yoeri Van Laecke (trainer degen)
 • Hanne Cooreman (trainer sabel)

Ouder- en feestcomité

Het oudercomité fuseerde in 2017 met het feestcomité. Het oudercomité is verantwoordelijk voor de organisatie van extrasportieve activiteiten en feestelijkheden.

Voorzitter is Patricia De Trog - Stevens.

Leden:

 • Anne Lapin-leybaert (degen)
 • Danielle Goemaere (sabel)
 • Tamara Verleyen (degen)
 • Wim Devos (sabel)
 • Anne Cloet (Floret)
 • Katrien Toch (Floret)


Geschiedkundig comité

Voorzitter: Kristiaan De Witte en Joost Van Damme