Wapenkapitein

Er is in onze gilde voor ieder wapen (floret, degen en sabel) een verantwoordelijke, die als tussenpersoon fungeert tussen schermers en trainers, tussen schermers en clubbestuur, tussen trainers en andere trainers, enzovoort; in feite een manusje-van-alles: de Wapenkapitein.

Taken van de wapenkapiteins (opsomming is noch limitatief, noch verplichtend voor elk aspect):

Onze wapenkapiteins: