Vervoerregeling

Schermen heeft niet zo veel beoefenaars als pakweg voetbal of tennis. Een belangrijke implicatie is dat wedstrijden niet altijd in de buurt zijn, maar dat we ons soms moeten verplaatsen. Om die verplaatsingen zo efficiënt en goedkoop mogelijk te organiseren, doen we aan carpooling. Ouders of andere betrokkenen die voor vervoer zorgen, kunnen daarvoor op een vergoeding rekenen. Daar staat tegenover dat de schermers die van gedeeld vervoer gebruik maken, een kleine vergoeding betalen. Voor internationale tornooien wordt vaak een busje gehuurd, ook daar hebben we een regeling voor. 
Als sabelschermers van de Sint-Michielsgilde ooit iets moeten betalen als tussenkomst in onkosten vervoer per auto/busje, dan zal dat via de sabelkas gebeuren. Geen enkele schermer zou ooit een factuur voor vervoer per auto van een andere instantie mogen ontvangen (Sint-Michielsgilde, Vlaamse Schermbond). Als je toch een factuur van buiten de sabelkas zou ontvangen, gelieve dat dan direct te melden aan de wapenkapitein en de factuur niet te betalen.

Systeem

Tips

Andere kosten & bijzonderheden