Vervoerregeling

Schermen heeft niet zo veel beoefenaars als pakweg voetbal of tennis. Een belangrijke implicatie is dat wedstrijden niet altijd in de buurt zijn, maar dat we ons soms moeten verplaatsen. Om die verplaatsingen zo efficiënt en goedkoop mogelijk te organiseren, doen we aan carpooling. Ouders of andere betrokkenen die voor vervoer zorgen, kunnen daarvoor op een vergoeding rekenen. Daar staat tegenover dat de schermers die van gedeeld vervoer gebruik maken, een kleine vergoeding betalen. Voor internationale tornooien wordt vaak een busje gehuurd, ook daar hebben we een regeling voor.
Als sabelschermers van de Sint-Michielsgilde ooit iets moeten betalen als tussenkomst in onkosten vervoer per auto/busje, dan zal dat via de sabelkas gebeuren. Geen enkele schermer zou ooit een factuur voor vervoer per auto van een andere instantie mogen ontvangen (Sint-Michielsgilde, Vlaamse Schermbond). Als je toch een factuur van buiten de sabelkas zou ontvangen, gelieve dat dan direct te melden aan de wapenkapitein en de factuur niet te betalen.

Systeem

 • Schermers betalen 5 cent per km
 • Chauffeurs krijgen 15 cent per km
  • Begeleiders/trainers krijgen vergoeding van de club, voor zover het budget dat toelaat, voor verplaatsingen en overnachtingen. Als zij rijden worden ze dus niet vergoed door de sabelkas.
  • Ouders die alleen rijden met hun kind, of schermers die alleen rijden, zonder iemand mee te nemen, worden NIET vergoed!
  • Chauffeurs die met een bedrijfswagen rijden, kunnen niet vergoed worden (vanwege wetgeving). (Maar voor de meerijdende schermer maakt het niet uit of je chauffeur al dan niet een bedrijfswagen heeft, tarief blijft zoals hierboven beschreven).
 • Een chauffeur die zelf ook schermt ontvangt dus in de praktijk 15 cent min 5 cent = 10 cent per km.
 • Alle kilometeraantallen worden berekend vanuit Gent, anders is het niet doenbaar voor de verantwoordelijke om alles te berekenen.
 • Als het noodzakelijk is dat een chauffeur op hotel gaat wordt de overnachting vergoed, maar de lunch niet!
 • Extra kosten voor vervoer, zoals péage of parkeergeld, worden terugbetaald uit de sabelkas mits ticket.
 • Als er een busje gehuurd wordt, wordt de huurprijs en brandstof terugbetaald door de sabelkas. Schermers die meerijden betalen ook aan het gewone tarief van €0,05 aan de sabelkas.

Tips

 • Rijd met zoveel mogelijk schermers samen, zo bespaar je kosten.
 • Zet duidelijk op de WIKI wie de chauffeur was en wie er mee reed. De chauffeur zet je altijd als eerste! Bvb. Olivier + Servaas + Seppe (in dit voorbeeld was Olivier dus de chauffeur).
  • Als vervoer op het laatste nippertje nog verandert, laat dan op de wiki enkel staan wat CORRECT is.
 • Als je geld overschrijft naar de sabelkas, vermeld dan duidelijk de naam van de schermer.

Andere kosten & bijzonderheden

 • In sommige gevallen gaat iemand mee als scheidsrechter voor de nationale ploeg. In dat geval worden diens kosten terugbetaald door de Vlaamse Schermbond. Daartoe moet die scheidsrechter bewijzen indienen van alle gemaakte kosten, bijvoorbeeld rekening van hotel, of desgevallend rekening van de péage. Al die bewijzen zijn enkel nodig als de scheidsrechter chauffeur is.
 • Als iemand voor de club rijdt (scheidsrechter of begeleider aangeduid door de sportcommissie van de Gilde), bedraagt de kilometervergoeding 17 cent/km. Dagvergoeding is herzien in functie van de nieuwe vrijwilligerswet, en is niet meer van toepassing.