Wat met de school?

Schermen en school zijn twee activiteiten die door de meeste van onze schermers gecombineerd worden. Wij zijn ons daar allen van bewust.

Wedstrijden en school

Elke school (specifiek de klassenraad) kan autonoom beslissen om een afwezigheid van een leerling te wettigen, bijvoorbeeld in het kader van deelname aan een stage of wedstrijd. Nuttig om weten daarbij:

  • In onze ervaring zijn alle scholen daarin zeer soepel. Wij hebben in de afgelopen 25 jaar geen weet van een weigering.
  • Als je afwezig wil blijven van school; bespreek dat dan vooraf met de school, bijvoorbeeld via je klastitularis of directeur.
  • Doe die bespreking helemaal aan de start van het schooljaar. Leg uit wat je doet (schermen op competitief niveau), wat je wil en kan bereiken ("de top", "selectie EK", ...), en wat je daarvoor moet doen. Leg uit dat je af en toe eens een schooldag zou moeten overslaan.
  • Cadetten en junioren krijgen bij selectie voor tornooien automatisch een attest vanwege de VSB toegestuurd, waarop staat dat we geselecteerd zijn, en met per tornooi de dagen dat ze wellicht afwezig zouden zijn. Dergelijk attest is nuttig om aan de school aan te tonen dat het om een ernstig sportief engagement gaat