Wat met de school?

Schermen en school zijn twee activiteiten die door de meeste van onze schermers gecombineerd worden. Wij zijn ons daar allen van bewust.

Wedstrijden en school

Elke school (specifiek de klassenraad) kan autonoom beslissen om een afwezigheid van een leerling te wettigen, bijvoorbeeld in het kader van deelname aan een stage of wedstrijd. Nuttig om weten daarbij: