Doping

De sabelgroep, de Sint-Michielsgilde en de Vlaamse Schermbond strijden tegen doping.

De schermsport heeft gelukkig erg weinig te kampen met dopingproblemen. Nochtans lopen er toch af en toe schermers tegen de lamp. Dat komt omdat ze helemaal geen doping in gedachten hebben en er dus ook niet over nadenken, en/of omdat ze producten gebruiken die zo onschuldig lijken (een neusspray, een zalfje) dat het niet in hen op komt dat die producten verboden kunnen zijn.

Daarom deze uitdrukkelijke oproep: kweek de reflex dat als je medicatie gebruikt, je nagaat of er geen verboden producten in zitten.

Wat ook wel eens gebeurt, is dat er canabis gebruikt wordt (of andere drugs, al hebben we daar gelukkig nog geen ervaringen mee gehad). Drugs staan ook op de dopinglijst. Naast de bedenkingen die je kunt maken bij het gebruik van drugs op zich, kan je door gebruik dus ook dopingzondaar worden.

PERSBERICHT VAN NADO VLAANDEREN

20 december 2016

HERINNERING: VERBODEN LIJST 2017 TREEDT IN WERKING OP 1 JANUARI 2017

Zoals elk jaar past het wereldantidopingagentschap (WADA) de lijst van verboden stoffen en methoden aan vanaf 1 januari 2017. Dit jaar zijn er geen substantiële verschillen met de lijst van 2016. Voor elk geneesmiddel dat in België op de markt is, kan je als sporter of behandelend arts nagaan op http://www.antidoping.vlaanderen of dit geneesmiddel al dan niet een verboden stof bevat.

De Lijst, die een van de vijf Internationale Standaarden is van het WADA, is verplicht te volgen voor alle ondertekenaars van de Wereldantidopingcode (de Code), en geeft aan welke stoffen en methoden zowel binnen als buiten wedstrijdverband verboden zijn en welke stoffen verboden zijn in bepaalde sporten.

Dit persbericht is gewoonweg een herinnering voor alle sporters, federaties en artsen dat we er gezamenlijk voor moeten zorgen dat de Lijst 2017 en de wijzigingen gemakkelijk te raadplegen zijn op onze websites voor sporters en hun entourage, en dat u die proactief communiceert aan sporters en hun entourage via de rechtstreekse communicatiekanalen waarover u beschikt.

Zoals u weet maakt het WADA de Lijst en de wijzigingen drie maanden vóór de inwerkingtreding ervan bekend opdat alle belanghebbenden, en in het bijzonder sporters en hun entourage, voldoende tijd zouden hebben om zich ermee vertrouwd te maken.

Het is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de sporter om te weten welke stoffen en methoden er in de Lijst staan en welke stoffen er zich in zijn of haar lichaam bevinden, maar laten we ervoor zorgen dat we in dit opzicht al het mogelijke doen om hen te helpen zuivere sporters te blijven.