Opbouw van training

Een training bestaat uit een aantal onderdelen die achter elkaar worden afgewerkt. Afhankelijk van de periode in het seizoen, de technische/conditionele ontwikkeling van de leerlingen, situationele omstandigheden e.d. wordt een selectie uit volgende onderdelen gemaakt:

  • algemene opwarming: allerlei algemene loopoefeningen, spelletjes, maar ook iets meer scherm-gerichte zaken zoals coördinatie-oefeningen, reactie-spelletjes, snelheids-oefeningen, ...
  • specifieke opwarming: vooral opwarming van de beenspieren, met het oog op de beenoefeningen
  • beenoefeningen: typisch zonder wapen, allerlei verschillende vormen van oefeningen voor de technische ontwikkeling van de beenbewegingen; later ook voor conditionele verbetering (kracht, snelkracht, uithouding, ...)
  • partneroefeningen: oefeningen waarbij leerlingen in kleine groepjes (typische per twee, soms per drie of meer) oefeningen met een beperkt palet aan mogelijkheden uitvoeren.
  • individuele les: één leerling krijgt individueel les van een trainer gedurende typisch 20 à 30 minuten. Deze lessen zijn vooral van toepassing voor schermers die een zeker minimaal niveau aan engagement hebben genomen.
  • vrij schermen: het "vrije" aspect zit hem in het feit dat de leerlingen tijdens het gevecht volledig vrij tactische opties kunnen kiezen; ook hier geldt echter een strikte begeleiding waarbij de veiligheid van alle leerlingen niet uit het oog verloren wordt, en waarbij uiteraard ook voortdurend technisch en tactisch wordt bijgestuurd, hetzij door de trainers, hetzij door onze meest ervaren schermers.