Kaderwerking

Niet meer up-to-date; aanpassing volgt.

De kadertrainingen sabel zijn in principe elke dinsdag, behalve tijdens de schoolvakanties, van 19u tot 21u, in de schermzaal van de Vlaamse Schermbond, Zuiderlaan 14, te Gent.

Uitnodiging is mogelijk volgens verschillende criteria. Lees daar meer over onderaan deze pagina. De selectie voor deelname aan kadertrainingen wordt 3 keer per jaar herzien. 

Deze trainingen worden aanzien als een onderdeel van de ploegenwerking cadetten, junioren en senioren. Geregelde aanwezigheid is dus vereist.

Uitgenodigde schermers die lid zijn bij ons: 

Kaderstructuur

De schermers worden ingedeeld in kaders (Elite, A, B, C en D). Deze kaders dienen als referentie voor de EK of WK ploegentrainingen, ploegselecties en de individuele subsidiëring van sabelschermers. 

Selectie kaders

De schermers komen in de kaders terecht a.d.h.v. prestaties. Onderstaand worden de criteria voor de verschillende kaders opgesomd.

Elite kader

A kader

B kader

(i.e. voldoen aan de selectievoorwaarden voor het WK junioren)

C kader

(i.e. voldoen aan de selectievoorwaarden voor het EK of WK cadetten)

D kader

EN


Drie maal per jaar worden deze kaders herbekeken (op de kaderevaluaties); voor de periode 1/01 tot 1/04, 1/04 tot 1/09 en 1/09 tot 1/01. Wie opgenomen wordt in een kader (A, B, C en D) blijft minstens 12 maanden in dat kader, tenzij uitzonderlijke omstandigheden. Schermers die in het Elite kader worden opgenomen, blijven minstens 3 jaar in dat kader, tenzij uitzonderlijke omstandigheden. Indien er uitzonderlijke omstandigheden zijn, moet dit voorgelegd worden aan de Topsportcommissie die hiervoor zijn goedkeuring moet geven voor uitzonderlijke verlenging of vervroegde verwijdering.

Volgende criteria worden gehanteerd bij het beoordelen van de omstandigheden:

Als je meer wil lezen, bekijk dan dit document over de kaderwerking.